Pintakäsittelijä

Portaat pintakäsitellään ruiskuautomaattilinjalla sekä käsityönä ruiskutuksena. Linjanhoitaja vastaa

koneen käytöstä ja perushuolto toimenpiteistä. Käsityönä tehtävä pintakäsittely tehdään itsenäisesti
omassa työpisteessä.
Tehtävässä tarvitaan pintakäsittely menetelmien, automaattilinjan tai maaliruiskutuksen osaamista
ja käytettävien aineiden materiaalien tuntemusta. Työ vaatii tarkkuutta, huolellisuutta ja
yhteistyötaitoja.
Hakijalta edellytämme alan koulutusta pintakäsittelystä tai kokemusta
työskentelystä pintakäsittelylinjalla / ruisku maalauksessa.
Työ soveltuu myös oppimishaluiselle pintakäsittelyn perustutkinnon suorittaneelle henkilölle, joka
haluaa laajentaa osaamistaan teolliseen pintakäsittelyyn.
Tuotannon työohjeet suomenkielellä, joten tehtävään valitulta vaaditaan vahva kirjallinen ja
suullinen suomen kieli.
Pintakäsittelijä vastaa itsenäisesti sekä ryhmän jäsenenä valmistusprosessista ja tuotteen laadusta.
Työ on joko päivä- tai vuorotyötä, Työtilausten määrä vaikuttaa työtahtiin ja työaikaan.

Arvostamme alan osaamista ja oppimishalua / kykyä uuden oppimiseen työtehtävässä.

Oma-aloitteellisuutta ja reipasta otetta työhön

Työ alkaa elokuu /syyskuu 2019 määräaikaisena, jonka jälkeen on mahdollisuus vakituiseen
työsuhteeseen.

Kirjalliset hakemukset: anne.juopperi@lappiporras.fi

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksestä.